Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

01.10.2020

Prečítajte si Všeobecné obchodné podmienky pre všetkých SUPerov nakupujúcich cez www.moui.sk

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je spoločnosť OZ K4, Jánošíková 312, 013 06 Terchová, IČO: 42349192, tel. +421904963159, e-mail: info@moui.sk (ďalej len predávajúci)

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

 1. Objednávanie

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Stav dostupnosti produktov

Skladom, ihneď k odberu - tovar máme na našom internom sklade, je ihneď dostupný*

Skladom, do 5 dní u vás - tovar máme na našom externom sklade, tovar posielame v priebehu 5 dní*

Na objednávku (14 dní) – tovar je na sklade u nášho dodávateľa, tovar posielame v priebehu 14 dní*

O cene a dostupnosti vás budeme informovať – v tomto stave nie je možné vykonať objednávku produktu, jedná sa len o nezáväznú rezerváciu (zadaním emailu), na základe ktorej my kontaktujeme dodávateľa a následne vás budeme informovať o cene a dostupnosti produktu. Predajca nie je povinný tovar zabezpečiť, uvedená cena má len informatívny charakter, výsledná cena sa môže líšiť. Platbu neuhrádzajte a počkajte na informačný email.

*Vždy sa môžu vyskytnúť neočakávané problémy, či už zo strany dodávateľov alebo poštovej služby, za ktoré predajca nezodpovedá a nevie ich ovplyvniť.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 1. Ceny

Predávajúci nie je platcom DPH.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena je odvodená od celkovej hodnoty objednaného tovaru. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 1. Platba za tovar

Platiť za tovar môže kupujúci uskutočniť na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho a to:

 1. a) prevodným príkazom zo svojho účtu, 
 2. b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, 

Platba je možná iba v EUR.

Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 1. Dodanie tovaru

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov 5 pracovné dni od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 7-14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku na základe bodu 2 obchodných podmienok.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru slovenskou poštou. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 1. Odstúpenie od vybavovanej objednávky

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar na vrátenie musí byť: 

 1. a) nepoškodený, 
 2. b) kompletný (vrátane originál balenia, štítkov, prípadne dokumentácie), 
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar je povinný: 

 1. a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, 
 2. b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), 
 3. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

Po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 1. Záruka a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj reklamačný formulár. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže používateľ kontaktovať aj prevádzkovateľa e-mailom.

 1. Podmienky ochrany osobných údajov

 

 1. Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Späť do obchodu